HRM Advies

Een organisatie staat nooit stil. Dat heeft niet alleen met de organisatie zelf te maken, maar ook met de markt, de omgeving en de wet- en regelgeving. Dat heeft direct effect op uw personeel, zowel kwalitatief als kwantitatief. Deze dynamiek zorgt ervoor dat u constant aandacht moet hebben voor uw personeelsmanagement. MVH Advies biedt hulp hierbij. U kunt MVH Advies inschakelen voor:
 
• Advies over het aannemen of ontslaan van mensen
• Advies en begeleiding bij verzuimtrajecten 
• Beoordelings- en functioneringsgesprekken 
• Opstellen functieprofielen 
• Arbeidsrechtelijke zaken 
• Strategische personeelsplanning 
• Advies over nieuwe wetgeving 
• Organisatieverandering of -herstructureringInterim HR Management

Continuïteit is voor een organisatie van essentieel belang – dus ook voor de HRafdeling. Door veranderingen binnen de organisatie, kan het zijn dat u behoefte heeft aan tijdelijke ondersteuning op het gebied van personeel & organisatie. MVH Advies kan in zo’n geval een passende interim oplossing bieden. De interim adviseur is inzetbaar voor een kortere of langere periode.

Hierbij kunt u denken aan: 
• Tijdelijke opvang bij langdurige ziekte 
• Tijdelijke opvang bij zwangerschapsverlof 
• Ondersteuning bij een reorganisatie 
• Ondersteuning bij het professionaliseren van uw HR-afdeling 

Ondersteuning en coaching

Voor kleinere organisaties kan externe ondersteuning op het gebied van personeel & organisatie een goede oplossing zijn. Zo kunt u MVH Advies voor één dag(deel) in de week inzetten. Op die manier fungeert MVH Advies als uw vaste aanspreekpunt, zodat u zich kunt focussen op uw kernactiviteiten. Op deze manier haalt u aanvullende kennis en expertise in huis met actuele vakkennis en gedegen praktijkervaring. Daarnaast kunt u MVH Advies ook inschakelen voor een coachingstraject. Alle trajecten worden op maat ingezet en beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij dergelijke trajecten kunt u denken aan:

• Begeleiding bij veranderprocessen 
• Hulp wanneer u vastloopt in uw werk  
• Advies bij conflicten

 

Customers will never love a company untill the employees love it first       
Simon Sinek