Na afloop van een traject, worden cliënten gevraagd hun ervaring met de dienstverlening van MVH advies te evalueren. De laatste vraag is: Zou je kort iets over je ervaring met mij en mijn dienstverlening willen schrijven? En wordt er toestemming gevraagd om deze ervaring te mogen delen op mijn website.

Gezien de grotendeels vertrouwelijke aard van de dienstverlening wordt door cliënten vaak gekozen voor anonieme vermelding.


Ik heb het hele proces zeer positief ervaren. Je bent zeer deskundig, eerlijk, professioneel en empatisch. Je zag gelijk waar het probleem lag bij beide partijen, wat mij een prettig gevoel gaf dat ik er niet alleen voor stond. Ben je zeer dankbaar. (Theda, december 2020)
Ik had zelf nog geen ervaring met mediation en wist dus ook niet goed wat ik kon verwachten. Vanuit mijn rol heb ik ook weinig persoonlijk contact gehad maar zou de volgende keer zeker weer gebruik maken van jouw diensten. Ik ben goed op de hoogte gehouden over de voortgang, en de contacten die ik persoonlijk heb gehad, heb ik als positief ervaren. (Anoniem, december 2020)
Mijn ervaring met jou was dat jij je vinger al snel op de zere plek(ken) kon leggen ( Jan de Vries, december 2020)
Positief, luisterend oor, oog voor beide partijen maar niet bang om tijdens het gesprek in te grijpen om de waarheid boven tafel te krijgen.Je hebt goed ingespeeld op problematiek en karakter van de personen. (anoniem november 2020)
Ik heb erg genoten van onze samenwerking en ga je missen! Je bent zo’n heerlijk, eerlijk, warm en wijs mens, het was heel fijn om met je te werken! Ik heb veel van je geleerd, jij hebt de gave om zo mooi aan te sluiten bij de mensen, je gaat niet harder dan dat zij gaan waardoor je altijd in contact blijft.
(Marlies de Kort, Systeemtherapeut november 2020)
Prima geholpen en zeer professioneel. Betrokken, oprecht en empathisch .(Joris september 2020)
Prettig en vooral duidelijk (Anoniem augustus 2020)
Zeer prettig in de omgang. Blijft professioneel, maar straalt vriendelijkheid uit. Ik voelde mij er prettig bij ( anoniem juni 2020)
Marion is goed luisterend, inlevend en precies goed reflecterend. Dit maakt dat er een duidelijk, in Jip en Janneke taal uitgesproken, overzicht van de situatie zichtbaar wordt. Daardoor is de inleving in beider situatie inzichtelijker en kan je gezamenlijk voor het juiste doel gaan, in ons geval een goede omgang/communicatie. (Janneke van Kranenburg, juni 2020)
Zeer prettig, voelde me gehoord en serieus genomen. (Sarah van den Burg , april 2020)
Prettig. Betrokken. Vertrouwen. Begripvol. Eerlijk. Doortastend. Een hele fijne warme vrouw die je laat zien wie je bent. Je weer in jezelf laat geloven. Kan confronteren. Je grenzen respecteert. (anoniem, maart 2020).
Wij hebben met 7 collega's een incompany training conflicthantering gevolgd. In samenspraak met Marion hebben we deze training vorm gegeven. Wij konden goed aangeven wat voor ons belangrijk was en daar is op een goede manier invulling aan gegeven. We hadden een goede mix van theorie en praktijk en de dagen vlogen om. Marion is een rustige, prettige trainer in de omgang die persoonlijke ervaringen deelt, ruimte laat voor ervaringen van de deelnemers en in de oefeningen duidelijk de koppeling van theorie en praktijk kan maken (Erik Doezeman, Welzijnswerk Midden Drenthe)
Door de training van Marion heb ik inzicht gekregen hoe ik zelf omga met een conflict, waarom het ontstaat en hoe ik in een conflict kan bemiddelen. Marion is een inspirerende trainer waar ik in korte tijd veel van heb geleerd. De opzet en afwisseling van de training in praktijk en theorie sprak mij aan. (Harold Kamps, Welzijnswerk Midden Drenthe)
Veel kennis en kunde. Veel tips. Positieve feedback. Fijn dat je ons werkveld kende en daarbij kon aansluiten.
persoonlijk, flexibel en iemand met veel ervaring.
Variatie in de training: afwisseling theorie/praktijk/luisteren/zelf aan de slag. Maatwerk, de inhoud van de training was erg goed op onze wensen aangesloten. Praktijk situaties uitspelen vond ik ook erg leerzaam.
In het team sluimerde toenemende spanningen tussen collega's in de samenwerking, vanuit een opeenstapeling van ervaringen uit het verleden en onvrede over het verschil in werkwijzen en communicatie stijlen. Marion heeft in beperkt aantal sessies al snel de medewerkers inzicht gegeven in de verschillen en de effecten van hun eigen gedrag in het team, en hoe daar in de de samenwerking effectief mee om te gaan. Opvallend daarbij is haar toegankelijkheid en pragmatische insteek, met als gevolg dat het team opvallend snel dit zelfstandig hebben omgezet in effectief teamgedrag. En last but not least: de betrokken medewerkers zelf gaven al snel aan dat zij hier zelf veel baat bij hadden. (Naomi Flight , P&O adviseur)
"Je wist vaak de vinger precies op de juiste plek te leggen en dingen zo uit te vragen dat er meer wederzijds begrip ontstaan is. Dit heb ik als zeer prettig ervaren." (anoniem, januari 2020)


"Ik heb dit hele traject heel positief ervaren en heb mij hierdoor beter leren kennen. Ik ben blij dat ik eindelijk een probleem ,na 44 jaar, eindelijk een plek kan geven." (Frank, november 2019)


"Mediator wist vrij snel door te dringen tot de oorzaak van mijn emotieblokkade. Ik vond haar integer en betrokken.
de uitkomst van de mediation heeft mij meer inzicht in mezelf gegeven, waar mijn drijfveren vandaan komen en doordat we in gesprek zijn gegaan is de werksfeer positief veranderd." (anoniem, november 2019)
"Deskundig. Duidelijk. Laat mensen echt praten, luisteren en nadenken". (Elke Germers)
''Dank je voor de manier waarop je het proces begeleid hebt, ik heb het als prettig ervaren." (anoniem)
"Alles is naar wens geregeld." (Eddie)