In het team sluimerde toenemende spanningen tussen collega's in de samenwerking, vanuit een opeenstapeling van ervaringen uit het verleden en onvrede over het verschil in werkwijzen en communicatie stijlen. Marion heeft in beperkt aantal sessies al snel de medewerkers inzicht gegeven in de verschillen en de effecten van hun eigen gedrag in het team, en hoe daar in de de samenwerking effectief mee om te gaan. Opvallend daarbij is haar toegankelijkheid en pragmatische insteek, met als gevolg dat het team opvallend snel dit zelfstandig hebben omgezet in effectief teamgedrag. En last but not least: de betrokken medewerkers zelf gaven al snel aan dat zij hier zelf veel baat bij hadden. (Naomi Flight , P&O adviseur)


"Deskundig. Duidelijk. Laat mensen echt praten, luisteren en nadenken". (Elke Germers)
''Dank je voor de manier waarop je het proces begeleid hebt, ik heb het als prettig ervaren." (anoniem)
"Alles is naar wens geregeld." (Eddie)